Wij willen met u aan tafel zitten en in een openhartig gesprek uitvinden welke uitdagingen en vragen er bij u spelen om zo, gezamelijk, tot een beste oplossing te komen. Oftewel, hoe kan de techniek u ondersteunen in plaats van dat u de techniek moet ondersteunen.

Het moederbedrijf van Google, Alphabet, heeft een schikking getroffen van 310 miljoen dollar met aandeelhouders in een zaak over het verzwijgen van seksueel wangedrag door leidinggevenden. Het geld gaat onder meer naar projecten voor meer diversiteit en gelijkheid.

In 2018 deden duizenden Google-werknemers mee aan een protestactie nadat The New York Times had onthuld dat Google aantijgingen van seksueel misbruik tegen Android-bedenker Andy Rubin had verzwegen. De beschuldigingen van meerdere werknemers werden na onderzoek geloofwaardig geacht door de bedrijfstop, maar Rubin vertrok op eigen initiatief en kreeg 90 miljoen dollar mee.

Ook andere leidinggevenden tegen wie aantijgingen van wangedrag waren geuit, kregen bonussen mee bij hun vertrek. Daarop spanden aandeelhouders rechtszaken aan en kwam er een onderzoek naar de bestuursleden.

Beloftes

Alphabet belooft in het vervolg meer te doen om misstanden binnen het bedrijf te voorkomen. Zo moet een onafhankelijke commissie gaan toezien op de juiste afhandeling van klachten over seksuele intimidatie. Alphabet-medewerkers kunnen voortaan bovendien direct naar de rechter stappen met klachten over wangedrag, terwijl het bedrijf hen eerder verplichtte intern bemiddeling te zoeken. Dat gebeurde eerder al bij dochterbedrijf Google.

Daarnaast worden ontslagvergoedingen verboden voor werknemers die zijn ontslagen vanwege wangedrag of tegen wie een onderzoek loopt over seksuele intimidatie. Ook mogen Google-werknemers geen relatie meer aangaan met een ondergeschikte. Eerder werd dit alleen sterk ontmoedigd.

NOS Tech

Airbnb heeft van Servicekostenterug.nl een schadeclaim van 300 miljoen euro gekregen vanwege servicekosten die ten onrechte in rekening zijn gebracht. Het claimbedrijf diende de claim namens tienduizenden huurders in.

Airbnb rekende voor een overnachting twee keer servicekosten: aan de huurder én aan de verhuurder. Volgens de Nederlandse wet is het verboden aan twee kanten een vergoeding voor bemiddeling in vastgoed te innen.

Collectieve claim

Op 9 maart oordeelde de rechtbank van Amsterdam dat het dubbel rekenen van servicekosten in strijd is met de Nederlandse wet. Die uitspraak is aanleiding geweest voor de collectieve claim.

De advocaat van het claimbedrijf, Adriaan de Gier, acht de kans groot dat het verhuurdersplatform moet betalen. Het verweer van Airbnb is volgens hem gebaseerd op twee argumenten: “Ten eerste zegt Airbnb dat ze een reisorganisatie zijn – sinds kort noemen ze hun klanten dan ook reizigers. Maar ze zijn feitelijk gewoon een bemiddelaar bij verhuur, want ze hebben verder niks met de reis van de klant te maken. Ten tweede zeggen ze dat het om een vakantieverblijf gaat, waardoor ze wel aan twee kanten servicekosten mogen rekenen. De uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag laat wat anders zien.”

Belastingdienst

De Gier doelt hiermee op een uitspraak van de Hoge Raad in een andere rechtszaak waarin Airbnb een rol speelde. Een echtpaar stapte in 2015 naar de rechter omdat ze het er niet mee eens waren dat ze de huuropbrengsten van hun tuinhuis – dat ze 21 dagen via Airbnb hadden verhuurd – in hun belastingaangifte onder ‘inkomen uit werk en woning’ in box 1 moesten zetten. Het echtpaar meende dat de tijdelijke verhuur niet in box 1 hoorde. De belasting in die box is veel hoger.

Zowel in eerste instantie als in hoger beroep kreeg het echtpaar gelijk. Maar de Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad en die gaf de fiscus gelijk. De Belastingdienst hoopt met de uitspraak een sterkere zaak te hebben om Airbnb-verhuur van bijvoorbeeld gedeeltes van huizen ook te belasten. De Gier meent dat met deze uitspraak de Hoge Raad van mening is dat partijen zoals Airbnb wel degelijk bemiddelaars in vastgoed zijn en dus onder de regeling vallen dat ze geen dubbele servicekosten mogen rekenen.

Twee zaken

Airbnb zegt in een reactie dat het gaat om twee verschillende zaken die door commerciële claimorganisaties aan elkaar worden gekoppeld. “De grondslag van de zaak over servicekosten gaat in tegen Nederlandse en Europese wetten en we wachten op de Hoge Raad om duidelijkheid te verschaffen voor gasten in Nederland.”

De verhuursite zegt geen claim van 300 miljoen euro te hebben ontvangen over servicekosten van Servicekostenterug.nl of een andere claimorganisatie. Bovendien zijn bij verschillende rechtbanken alle lopende procedures in soortgelijke zaken geschorst in afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad, die in de loop van volgend jaar wordt verwacht, laat Airbnb in de reactie weten.

In de recente uitspraak van de Hoge Raad, over het belasten van inkomen uit verhuur via een platform, staat niets over diensten van Airbnb in relatie tot de Nederlandse wet, voegt het verhuurdersplatform toe.

NOS Tech

Dertien partijen, waaronder muziekdienst Spotify, game-ontwikkelaar Epic en vertegenwoordigers van nieuwsmedia, gaan samen de strijd aan met Apple. Ze beschuldigen het bedrijf van oneerlijke concurrentie via de App Store, waarin ze met hun apps vertegenwoordigd zijn.

Ze hebben zich verenigd in een Coalition for App Fairness, een nieuwe organisatie, die is opgericht om “te pleiten voor keuzevrijheid en eerlijke concurrentie tussen de app-ecosystemen”, zo is te lezen op de site.

Tien punten

Daarbij zijn er tien punten opgesteld die verbeterd zouden moeten worden. Het gaat er bijvoorbeeld om dat een ontwikkelaar niet gedwongen mag worden om het betalingssysteem van de downloadwinkel te gebruiken om er actief te kunnen zijn, zoals dat bij Apple wel het geval is.

Een ander punt is dat verkoopdata van een ontwikkelaar niet gebruikt mogen worden om ermee te concurreren. Ook vindt de groep dat een downloadwinkel niet mag verhinderen dat er door een ontwikkelaar zelf een eigen App Store, in de vorm van een app, wordt aangeboden.

De coalitie “wordt de stem van app- en game-ontwikkelaars om consumentenkeuze te beschermen en eerlijk speelveld te creëren”, zegt Spotify’s hoofd juridische zaken Horacio Gutierrez. “De basisvrijheden van ontwikkelaars worden aangevallen”, zegt Epic Games-topman Tim Sweeney. “We doen mee om de fundamentele rechten van ontwikkelaars te beschermen.”

Apple was niet meteen bereikbaar voor een reactie. Wel heeft het bedrijf een nieuwe pagina gelanceerd waarin onder meer wordt benadrukt dat sinds de start van de App Store 155 miljard dollar is uitbetaald aan ontwikkelaars.

Minder aantrekkelijk

Het verzet tegen Apple is niet nieuw. Zo diende Spotify vorig jaar al een klacht in tegen de iPhone-maker bij de Europese Commissie. Dat leidde dit jaar tot een onderzoek. Deze zomer ontstond er tussen Epic, de maker van de populaire game Fortnite, en Apple een juridische strijd.

Beide spelers, die dus ook een leidende rol hebben bij de oprichting van de nieuwe coalitie, is onder meer de commissie die Apple in rekening brengt bij betalingen een doorn in het oog.

Voor Spotify geldt bijvoorbeeld dat Apple ook zijn eigen muziekdienst aanbiedt en daar dus geen commissie voor hoeft te betalen. Als Spotify net zoveel wil verdienen aan zijn muziekdienst, moet het dus de prijs verhogen, waardoor het aanbod minder aantrekkelijk is. Epic besloot in zijn populaire game Fortnite het betalingssysteem van Apple te omzeilen, waarna Apple de app verwijderde. Hetzelfde gebeurde in de downloadwinkel van Android.

Nederlandse media

Niet alleen bekende appmakers doen mee met het initiatief, maar ook een groot aantal uitgevers. Ze zijn onder meer verenigd in de European Publishers Council. Die vertegenwoordigt ook DPG Media en het Mediahuis, de twee grote Belgische uitgevers die samen bijna alle Nederlandse kranten uitgeven.

NOS Tech

De corona-app van de overheid, waarmee mensen kunnen zien of ze bij iemand met het coronavirus in de buurt waren, komt op zijn vroegst pas half oktober voor heel Nederland in de lucht. De bijbehorende wet is nog niet door het parlement.

Tot teleurstelling van de makers van de app, blijkt uit een rondgang van de NOS. “Technisch is de app sinds begin augustus af, maar hij ligt nu op de plank”, zegt een van de makers, die graag anoniem wil blijven.

Zeker op het moment dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames oploopt, zou de app nuttig kunnen zijn, denken ze. “Juist nu zou je willen dat mensen hem alvast installeren, zodat er al ontmoetingen in kaart kunnen worden gebracht”, zegt Joris Leker, die belast is met de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de app.

De app brengt in kaart bij wie je in de buurt was, overigens zonder dat de app weet om wie het gaat. Achteraf blijkt dan of iemand van je contacten corona had.

De corona-app is sinds half augustus al te downloaden voor iOS en Android en wordt in vijf GGD-regio’s al ondersteund. Buiten die regio’s kunnen mensen hem wel downloaden, maar de GGD’s in die regio’s ondersteunen de app nog niet. Als iemand daar het coronavirus blijkt te hebben, wordt de app daardoor niet ingezet.

Juridische onderbouwing

Hoewel de app technisch af is, is de juridische onderbouwing dat nog niet. De wet die het gebruik van de app regelt, ligt nog bij de Eerste Kamer.

“Iedereen heeft zich maandenlang uit de naad gewerkt om de app op tijd af te krijgen. Het voelt alsof de politieke kant van het verhaal wat minder snel gaat dan de rest van de samenleving”, zegt de leider van het designteam, Jasper Hauser, die eerder onder meer voor Facebook werkte.

De makers willen tegelijkertijd niet de Eerste Kamer de schuld geven van de vertraging. “We hebben een democratie, dat kost simpelweg tijd”, zegt Ivo Jansch, een van de mensen achter de architectuur van de app. Maar frustrerend vindt hij het wel.

Voor wetgeving gaat het proces juist uitzonderlijk snel, tekent woordvoerder Marcel van Beusekom van het ministerie van Volksgezondheid aan.

Krappe week

De Eerste Kamer gaat op zijn vroegst op 6 oktober over de wet stemmen, maar het kan zijn dat aanvullende vragen vanuit de senaat voor extra vertraging zorgen.

Na goedkeuring vanuit de Eerste Kamer duurt het volgens het ministerie nog “een krappe week” voordat de corona-app in heel Nederland kan worden uitgerold. “Het juridische papierwerk moet worden geregeld en de publiciteitscampagne moet worden voorbereid”, zegt woordvoerder Van Beusekom.

Onder de makers leeft de vraag waarom het ministerie van Volksgezondheid niet beter heeft geanticipeerd op het wel vaker langzame wetgevingsproces. Het was al vrij vroeg duidelijk dat er een juridische onderbouwing moest komen, zeggen betrokkenen.

In eerste instantie wilde minister De Jonge die app onderbrengen in de algemene corona-spoedwet. Nadat de spoedwet werd aangepast en uitgesteld, werd er gewerkt aan een aparte wet voor de app. Overigens vindt het ministerie zo’n wet niet per se nodig om de app uit te rollen, maar daar is de Autoriteit Persoonsgegevens het niet mee eens. Daarom is landelijke invoering van de app op 1 september uitgesteld.

Wel op tijd af

Er is ook goed nieuws: de app zelf was dus wél op tijd af. “Vrij uniek voor een ict-project, laat staan bij de overheid”, zegt app-maker Jelle Prins, die vanaf het begin bij de app betrokken was. “Daarvoor hebben we lang doorgewerkt, ook in de weekenden en ‘s avonds, vakanties zijn uitgesteld.”

Daardoor is het wel extra jammer dat de app nog niet kan worden worden ingezet, zegt hij. “Zeker als de ene na de andere GGD het bron- en contactonderzoek afschaalt, zonder dat we kunnen helpen.”

Ook vinden de ontwikkelaars het vreemd dat de corona-app onder een vergrootglas ligt, terwijl de privacy elders juist veel minder wordt gerespecteerd. “Deze app is hartstikke goed dichtgetimmerd”, zegt een betrokkene. “En tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld dat de mensen achter de coronatestlijn zomaar overal bij kunnen.”

NOS Tech

Na maanden van gesprekken hebben adverteerders met Facebook, YouTube en Twitter afspraken gemaakt over het aanpakken van haatzaaien. Dat heeft de World Federation of Advertisers (WFA) bekendgemaakt, die het onderwerp een van de “uitdagingen van onze generatie” noemt.

De overeenkomst volgt op een onrustige zomer voor met name Facebook. In juli trokken meer dan duizend bedrijven hun reclames tijdelijk terug van Facebook en Instagram; ze vonden dat het bedrijf te weinig doet tegen haatzaaien en racisme.

De afspraken roepen nog wel veel vragen op over de precieze invulling, hier zal naar verwachting de komende maanden naar worden gekeken.

Definitie haatzaaien

Onderdeel van de afspraken die nu zijn gemaakt, is onder meer dat er een gezamenlijke definitie van “schadelijke content” komt. De definitie varieert momenteel van platform tot platform, waardoor het volgens de adverteerdersorganisatie voor bedrijven lastig is om te bepalen waar ze hun reclames willen plaatsen.

Daarnaast moet de werkwijze waarop platforms rapporteren over dergelijke content worden “geharmoniseerd”, dit heeft als doel om adverteerders meer duidelijkheid te geven over hoe het beleid wordt toegepast. Ook komt er onafhankelijk toezicht op hoe Facebook, Twitter en YouTube uitvoering geven aan hun beleid.

Unilever zei in juli van dit jaar dat alleen als zo’n toezichthouder er kwam het bedrijf zou stoppen met de reclameboycot.

Facebook noemt de afspraken in een verklaring een “ongewone samenwerking” die moet helpen om online haat tegen te gaan. Twitter laat weten trots te zijn op wat er is bereikt en het bedrijf gelooft dat de veranderingen “gaan helpen om een plek te creëren voor gezonde publieke conversaties”.

‘Nog geen overwinning’

Twee grote adverteerders, Mars en Unilever, noemen de afspraken tegenover de Financial Times een goede eerste stap, maar zijn ook nog terughoudend en willen eerst de uitwerking zien. “We spreken nog niet van een overwinning”, zegt Mars’ hoofd marketing Jane Wakeley, maar ze noemt het wel een “belangrijk mijlpaal”.

Unilever, dat eerder aankondigde tot het einde van het jaar in de VS niet meer te adverteren op sociale media, is blij dat er meer één lijn komt in hoe techplatforms gaan rapporteren over haatzaaien. Vicepresident global media, Luis Di Como, zegt verder dat dit de “juiste voorwaarden” zijn om het adverteren weer te hervatten als de afspraken goed worden uitgevoerd.

Het initiatief van de reclameboycot tegen Facebook en Instagram kwam van een aantal burgerrechtenbewegingen in de vorm van de campagne #StopHateForProfit, bedoeld om zo verandering af te dwingen. Een gesprek in juli met Facebook werd door de organisatie achter de campagne bestempeld als “vruchteloos”.

Voor zover bekend heeft de organisatie #StopHateForProfit nog niet op de nieuwe afspraken gereageerd. De Nederlandse Bond van Adverteerders laat weten achter de gemaakte afspraken te staan en zegt ook zelf nog altijd in gesprek te zijn met Facebook over afspraken op lokaal niveau.

NOS Tech

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn meer dan 104 miljoen video’s van TikTok verwijderd. Volgens ByteDance, het Chinese moederbedrijf van de socialemedia-app, waren de video’s in strijd met de regels op het platform.

Volgens TikTok is ruim 96 procent van de video’s proactief verwijderd voordat een gebruiker er een melding van maakte en is 90 procent geen enkele keer bekeken. ByteDance begon dit jaar met het controleren van video’s op valse informatie, bijvoorbeeld over het coronavirus, klimaatverandering en verkiezingen.

Het is niet duidelijk of alle video’s ook om het overtreden van deze regels zijn verwijderd. Het platform verwijdert bijvoorbeeld ook filmpjes waarin geweld of seks is te zien.

Transparantierapport

De meeste video’s werden verwijderd in India (37,7 miljoen video’s), gevolgd door de VS (bijna 10 miljoen video’s) en Pakistan (6,5 miljoen video’s). TikTok benadrukt dat het in totaal om nog geen 1 procent van het totaalaantal filmpjes gaat.

ByteDance geeft het ‘transparantierapport’ vrij in een tijd waarin er naarstig wordt onderhandeld over de toekomst van de app in de VS. Volgens de Amerikaanse regering vormen de apps een gevaar voor Amerikaanse gebruikersdata. Het land vreest dat de gegevens in handen komen van de Chinese overheid. Volgens TikTok zelf is die vrees onterecht.

Vrijdag kregen Apple en Google nog de opdracht om met ingang van maandag TikTok en chatdienst WeChat te verwijderen uit hun Amerikaanse downloadwinkels. Dat werd afgelopen weekend uitgesteld naar zondag, nadat Trump groen licht had gegeven voor een deal tussen TikTok en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart. China moet hiermee alleen ook nog akkoord gaan.

De app, waarin gebruikers dansjes en andere acts in korte video’s delen, is de afgelopen tijd steeds populairder geworden. Zowel in de VS als in Europa telt de app meer dan 100 miljoen gebruikers. TikTok is de eerste socialemedia-app van Chinese makelij met groot succes in het westen.

NOS Tech

Vrijdag leken de laatste dagen van TikTok in de Amerikaanse downloadwinkels geteld. Het pakte toch nog anders uit met een akkoord van president Trump. De partijen krijgen nu een week de tijd om alles af te ronden. Maar als ze dat niet lukt, zou TikTok alsnog een downloadverbod opgelegd kunnen krijgen.

De goedkeuring van Trump leverde ook een nieuw groot vraagteken op. Als onderdeel van het akkoord zou er door TikToks moederbedrijf ByteDance, Oracle en Walmart samen 5 miljard dollar zijn toegezegd voor een onderwijsfonds. De president heeft hier naar eigen zeggen met de top van de drie betrokken bedrijven over gesproken.

Trump zei dit weekend op een campagnebijeenkomst dat het doel van het onderwijsfonds is om Amerikanen te “onderwijzen over de echte geschiedenis van ons land”. Volgens persbureau Bloomberg wil de president hiermee tegenwicht bieden aan een schoolproject van The New York Times, over het slavernijverleden van de VS.

Bronnen zeggen tegen de Financial Times dat de bedrijven niet van plan zijn een dergelijk onderwijsfonds op te zetten. De Britse zakenkrant concludeert dat de stap van Trump nog kan zorgen voor onrust, aangezien er nog geen officieel akkoord van de VS ligt.

Gedoe over eigenaarschap

Wat verder nu met name voor verwarring zorgt, is de vraag wie het uiteindelijk voor het zeggen het bij TikTok. Een bron verklaarde gisteren tegenover The Wall Street Journal dat de aandelen zo verdeeld zouden worden, dat ‘TikTok Global’ voor 53 procent in handen zou komen van Amerikaanse partijen. Na een beursgang zou dit vervolgens verder stijgen. Oracle sprak dit weekend daarnaast over een “onafhankelijk Amerikaans bedrijf”.

Dit was tegen het zere been van het Chinese moederbedrijf ByteDance, dat in een verklaring heeft gezegd dat het nog altijd controle heeft over het nieuwe bedrijf. Inmiddels heeft Trump zich ook in de discussie gemengd. In een telefonisch interview met ochtendprogramma Fox & Friends zei hij dat China niks met het nieuwe bedrijf te maken zal hebben, “als dat wel zo is gaat de deal niet door”.

Het voorstel van Oracle ligt sinds vorige week maandag op tafel. Dit was niet wat Trump voor ogen had, die had liever gezien dat de app werd verkocht. Microsoft leek lang de grootste kanshebber. Nieuwe exportregels uit China gooiden roet in het eten, waardoor een samenwerking met Oracle de beste optie bleek.

Volgens de Financial Times twijfelde de president afgelopen vrijdag nog of hij akkoord zou gaan met het voorstel. Een uitblijvend antwoord leidde ertoe dat het ministerie van Handel die dag bekendmaakte dat TikTok een downloadverbod zou krijgen, waarmee de onzekerheid nog verder toenam. Een dag later volgde alsnog groen licht van Trump. “Ik heb de deal mijn zegen gegeven. Als het ze lukt, is het goed, als het niet lukt is dat ook prima”, zei hij tegen journalisten.

Wat vindt China?

Hoe Peking naar het huidige voorstel kijkt, is vooralsnog onduidelijk. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde er vandaag in de dagelijkse persconferentie niet veel over kwijt. Woordvoerder Wang Wenbin voegde er wel aan toe dat China er bij de Amerikanen op aandringt “de principes van de markteconomie en eerlijke concurrentie” te respecteren.

Volgens Hu Xijin, hoofdredacteur van partijspreekbuis Global Times, is er weinig enthousiasme in de Chinese hoofdstad. “Peking zal geen toestemming geven voor de huidige deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart”, twittert hij. “De overeenkomst bedreigt de Chinese staatsveiligheid, belangen en waardigheid.”

NOS Tech

Created by R the Company. Powered by SiteMuze.